مهـران داوری، مدیـریت مرکـز و مـدرس دوره‌های IELTS (بهترین استاد آیلتس در اصفهان)

در این قسمت ســـوابق و مدارک تحصیلی و کــــاری مدیریت مرکز آیلتس پارت (جناب آقای مهران داوری)، به عنوان بهترین استاد آیلتس در اصفهان، قرارداده‌شده است.

تحصیلات

بهترین استاد آیلتس اصفهان

سوابق کاری

افتخارات

سمینارها

MEHRAN DAVARI