بهترین منابع Cambridge Guide to IELTS​

در این بخش یکی از منابع مفید آزمون آیلتس با عنوان The Official Cambridge Guide to IELTS​ برای شما عزیزان قرارداده شده‌است. این کتاب یکی راهنمای مناسب برای افزایش نمره یا Band Score زبان‌آموزن می‌باشد. تمرکز کتاب بر آموزش مهارت‌های اصلی و استراتژی‌های آزمون‌دادن است. تمرین‌های کتاب بر پایه تحقیق‌های انجام‌شده بر روی پاسخ‌های واقعی و خطاهای شرکت‌کنندگان دوره‌های گذشته آیلتس است. خواندن این منبع به زبان آموز کمک می‌کند که در دوره‌های آینده خطاهایی همسان نداشته باشد. بدین‌ترتیب به کمک نکته‌های عملی و کابردی ذکرشده در این کتاب، زبان‌آموز در رویارویی با هریک از بخش‌های اصلی آیلتس آماده خواهدبود. علاوه بر فایل PDF فایل صوتی کتاب نیز در ادامه قرار داده شده است.